Title

Bezpieczeństwo dzieci i najbliższych

Często powierzamy innym opiekę nad bliskimi nam osobami i cennym mieniem. Nie zawsze jednak mamy pewność, czy zatrudnione przez nas osoby właściwie wywiązują się ze swoich obowiązków. Pojawiają się przesłanki, które każą nam bliżej się temu przyjrzeć. 

Agencja Detektywistyczna STORM pomoże Ci zweryfikować referencje i wiarygodność opiekunki do dziecka, gosposi, opiekuna osoby starszej, ochroniarza i innych. Nowoczesne metody monitoringu pozwalają obserwować wykonywane przez nich obowiązki i zweryfikować umiejętności czy nastawienie do pracy. 

Dzięki monitoringowi naszych detektywów otrzymasz wiarygodne potwierdzenie stanu faktycznego. Zdobędziesz potwierdzenie swoich wcześniejszych podejrzeń lub odzyskasz spokój.