causes

Jak przygotować się do rozwodu?

czw., 06/21/2018 - 15:06 admin

Rozwód, to na pewno bardzo traumatyczne przeżycie i wiąże się nieuchronnie z uczuciem strachu.
Dlatego musi być decyzją bardzo dobrze przemyślaną. Żadna ze stron nie wyjdzie z rozwodu zadowolona i szczęśliwa. Trzeba o tym pamiętać. „Gdzie drwa rąbią, tam wióry lecą…” - to powiedzenie jest w przypadku rozwodu bardzo adekwatne. Pamiętajmy o bliskich, szczególnie dzieciach, one wyjdą z każdego rozwodu rodziców pogruchotane, będą zawsze jego niewinnymi ofiarami.

Zanim więc zapadnie ostateczna decyzja o rozwodzie, trzeba się zmierzyć z pytaniem:
Czy to rzeczywiście koniec? Czy nie da się już nic zrobić, żeby ratować małżeństwo?
Czy wyczerpaliśmy wszystkie możliwości ratowania związku? ( terapie, leczenie, mediacje, separacje )


Konieczną przesłanką do rozwodu jest – Trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego.

Oznacza to, że nigdy więcej małżonkowie do siebie nie wrócą i nie ma na to żadnych szans oraz, że doszło do zupełnego ustania więzi uczuciowej, fizycznej i gospodarczej między małżonkami… Trzeba wykazać, kiedy wszystkie więzi ustały.
Sąd będzie sprawdzał, czy tak jest i czy nie ma żadnych perspektyw na to, że małżonkowie mogą do siebie wrócić. Strony będą musiały to potwierdzić w sądzie. Nie jest to proste choć zdarza się, że małżonkowie dostają rozwód na pierwszej rozprawie. Jeśli strony są zgodne co do tego, że chcą rozwodu, nie ma orzekania o winie, nie ma dzieci czy  majątku do podziału. Sprawa jest prosta i jasna. Wszystko komplikuje się, gdy jest wspólny majątek lub dzieci, co do których trzeba ustalić obowiązki i przyznać alimenty. Jeszcze trudniej, gdy któraś ze stron lub obie, chcą orzeczenia o winie. Trzeba wtedy przygotować się na kilka lat postępowania.

Przystępując do rozwodu i sporządzenia pozwu, musisz zdecydować się na: 

•    Oznaczenie żądania pozwu w kwestii winy ( na rozwód, bez orzekania winy muszą wyrazić zgodę obie strony ! ) 
•    Określić okoliczności faktyczne uzasadniające żądanie orzeczenia winy oraz związane z tym dodatkowe wnioski np:
     1) wezwanie na rozprawę wskazanych przez powoda świadków i biegłych;
     2) dokonanie oględzin;
     3) polecenie pozwanemu dostarczenia na rozprawę dokumentu będącego w jego posiadaniu,
         a potrzebnego do przeprowadzenia dowodu, lub przedmiotu oględzin;
     4) zażądanie na rozprawę dowodów znajdujących się w sądach, urzędach lub u osób trzecich. 

W pozwie należy powołać wszystkie dowody przydatne dla stwierdzenia przesłanek rozwodu. Co można wskazać jako dowód w sprawie o rozwód? Jak udowodnić zdradę, zdobyć dowody zdrady?


Dowodem może być wszystko, co potwierdza stanowisko powoda i okoliczności wskazane w pozwie. W szczególności, wszelkie listy, e-maile i SMSy, nagrania audio oraz video, zdjęcia, a także dokumentacja medyczna (np. z procesu leczenia, obdukcji lekarskiej), notatki z interwencji policji, zaświadczenie o pobytach na izbie wytrzeźwień, rachunki itd. oraz zeznania świadków np. detektywa.

W sprawie o rozwód nie mogą być przesłuchiwani małoletni, którzy nie ukończyli lat trzynastu oraz zstępni stron, którzy nie ukończyli lat siedemnastu.
Ponadto strona wnioskująca o rozwód musi:  

    • Określić sposób i miejsce sprawowania władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi

    • Określić ewentualne roszczenie alimentacyjne dla dzieci oraz siebie, jeśli występujesz
      o rozwód z winy współmałżonka(udokumentować osiągane zarobki, zobowiązania oraz uzasadnione
      potrzeby dzieci (wydatki bieżące, na naukę, leczenie itd.)

    • Wyrazić zgodę na ustalony podział majątku, jeśli jej nie ma, wymagać to będzie osobnego procesu,
      po zakończeniu procesu o rozwód, gdyż nie może to powodować zwłoki w postępowaniu rozwodowym. 

    • Określić sposób korzystania z majątku wspólnego ( np. mieszkania lub konieczności eksmisji współmałżonka )


Może się zdarzyć, że Sąd nie orzeknie rozwodu nawet w razie zupełnego i trwałego rozkładu pożycia!
Jest tak np. w sytuacji kiedy mogłoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci albo jeśli z innych względów byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego!

Sąd nie orzeka rozwodu również wówczas, gdy domaga się go wyłącznie małżonek winny rozkładu pożycia, np. gdy druga strona zostaje bez środków do życia i nie chce rozwodu. Wyjątkiem jest sytuacja kiedy w określonych okolicznościach odmowa zgody na rozwód przez współmałżonka jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.
W sytuacji odmowy zgody na rozwód przez współmałżonka, sąd z reguły skieruje do sprawę do mediacji. 

Usługi detektywistyczne STORM dotyczące rozwodu: 

Kompleksowe wsparcie klientów agencji    a

Wróć do porad