causes

Rozwód z orzekaniem o winie?

czw., 06/21/2018 - 15:06 admin

Pamiętaj, że na wyrok rozwodowy bez orzekania o winie muszą zgodzić się obie strony.


Rozwód może być z orzeczeniem o winie lub bez, decyduje to o przebiegu i czasie trwania sprawy. Jeśli strona decyduje się na rozwód z orzeczeniem o winie, to musi tę winę udowodnić. Konieczne jest zatem zebranie odpowiedniego materiału dowodowego.  Postępowanie rozwodowe będzie z reguły dłuższe, niż w przypadku odstąpienia od orzekania o winie.

Rzutuje to również na ewentualne obowiązki alimentacyjne na rzecz strony nie odpowiedzialnej za rozpad małżeństwa. Osoba winna zakończenia małżeństwa nie może żądać od swojego byłego współmałżonka wypełniania obowiązku alimentacyjnego!

Wykazanie wyłącznej winy współmałżonka może być trudne. Może się zdarzyć, że sąd po zbadaniu sprawy i przeprowadzeniu postępowania dowodowego orzeknie rozwód z winy obojga albo czego się nie spodziewasz, z Twojej ( jeśli druga strona będzie lepiej przygotowana co do przedstawionych przez siebie dowodów ). Kwestia winy ma kolosalne konsekwencje finansowe. 

Jeśli wina małżonka nie jest oczywista lub trudno ją udowodnić (nie zaszła przemoc fizyczna i psychiczna, zdrada, problemy z uzależnieniem), a nie potrzebujesz wsparcia finansowego, lepiej zgodzić się na orzekanie bez winy i prędzej zakończyć sprawę w sądzie.

Rozwód z orzekaniem o winie to z reguły ciężka batalia pełna negatywnych emocji rzutujących na przyszłe relacje między rozwiedzionymi współmałżonkami ale przede wszystkim na ich relacje z dziećmi i zdrowie psychiczne dzieci, które zawsze będą niewinnymi ofiarami rozpadu związku i cierpią najwięcej. Wrogie nastawienie rodziców względem siebie tylko ten stan pogłębi. Trauma rozwodu rodziców będzie rzutować na ich przyszłe zachowania społeczne. 


Przyznanie opieki nad dziećmi jest implikowane orzeczeniem o ewentualnej winie jednego z współmałżonków. Oczywiście nie powoduje to automatycznego pozbawienia strony winnej prawa do sprawowania opieki nad dziećmi, daje jednak powód do zbadania czy winny współmałżonek prawidłowo wywiązuje się z obowiązków rodzicielskich i może w konsekwencji prowadzić do pewnego ograniczenia opieki nad dziećmi stronie, która przyczyniła się do rozpadu małżeństwa.

W przypadku późniejszego postępowania o podział majątku wyrok może być korzystniejszy dla małżonka niewinnego.


Najważniejszą staje się więc kwestia udowodnienia w sądzie tezy o winie współmałżonka. Zatrudnienie prywatnego detektywa, który przygotuje odpowiednio materiał dowodowy i będzie zeznawał jako świadek, jest dziś powszechną sytuacją, bardzo pomocną przy sądowym postępowaniu rozwodowym.

 

Usługi detektywistyczne STORM dotyczące rozwodu: 

Porady prawne w orzekaniu o winie  a

 

Wróć do porad